STRONA GŁÓWNA  |  PRZYJĘCIA  |   PROGRAM  |  KONTAKT
  |   GALERIA ZDJĘĆ
 

 
  logo

Cele i metody terapii stosowanej w Oddziale Dziennym dążą do tego, by pacjent zaczął czuć się dobrze z samym sobą, w otoczeniu innych osób, aby podejmował działania, które dotąd sprawiały mu trudności.

Każdy pacjent przebywający w naszym Oddziale ma swojego opiekuna i zawsze jest traktowany indywidualnie przez całą kadrę Oddziału.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Zaczynają się o godzinie 09:00 i trwają przez pięć zorganizowanych godzin każdego dnia.

W ciągu tygodnia terapii pacjent może uczestniczyć w takich zajęciach jak:
 • spotkania społeczności terapeutycznej
 • aktywizacja psychoruchowa
 • terapia zajęciowa - obejmująca zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne
 • psychoterapia grupowa i indywidualna - oddziaływania psychoterapeutyczne mają na celu ułatwienie pacjentowi nabrania dystansu do przeżyć chorobowych, uzyskanie świadomości choroby, zrozumienie własnych trudności i nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi
 • psychoedukacja medyczna - dostarczenie pacjentowi wiedzy na temat istoty choroby, przyczyn, przebiegu, objawów leczenia farmakologicznego
 • arteterapia (terapia przez sztukę)
 • psychorysunek
 • relaksacja
 • muzykoterapia
 • filmy edukacyjne
 • treningi umiejętności społecznych - obejmują umiejętności ze wszystkich sfer życia potrzebne do samodzielnego funkcjonowania, mają na celu odtwarzanie i podtrzymywanie ważnych umiejętności:
    - trening higieniczny - wykształcenie praktycznych umiejętności i nawyków w zakresie dbałości o higienę osobistą i estetyczny wygląd
    - trening budżetowy - nauka gospodarowania pieniędzmi, planowanie wydatków
    - trening dietetyczny - utrwalenie zasad zdrowego żywienia i utrzymania prawidłowej masy ciała
    - trening rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

 •